Kontakt

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Twój email:
Treść:
Przepisz kod:
Wyślij wiadomość

Nazwa:  

Siedziba:  


Telefon:  

Fax:  

Email:  

Rejestr:  


Rozpoczęcie działalności:  

Właściciel:  

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARYBUD
Marianna Kwiatkowska

ul. 1 Maja 6
10-118 Olsztyn

089 535 24 18
kom. 0 605 058 304
089 535 24 18

 marybud_kwiatkowska@wp.pl; info@marybud.pl

zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej

od 01.09.1995r.

inż. Marianna Kwiatkowska
Uprawnienia budowlane
Nr 179/90/OL na pdst § 5
Ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13
Ust. 1 pkt 2
 

Made by: TOLUS